Nu är Träffpunkten ute och cyklar

Axel Alriksson och Lena ´Bondesson på par-cykeln

Olle Alriksson och Lena Bondesson

Olle Alriksson och Lena Bondesson från Torsås träffpunkt, har gett sig ut i den sköna sensommarsolen för en cykeltur.

Par-cykeln är en gåva från Lions 2010, den har därefter fått en hjälpmotor som bekostats av fondmedel. Cykeln har gjort det möjligt att komma ut på småvägar runt om i samhället som man annars inte skulle klarat av att ta sig till. Uppskattade mål är slingan runt Vallermansgöl, Valfridsbo med gamla järnvägen, kyrkogården eller Ekbacken. Hittills är Sörgårdens vägskäl i Kvilla den längsta utfärden.

Cykeln är till för alla äldre och används främst inom träffpunktsverksamheterna men är även tänkt att användas inom särskilt boende och hemtjänst som utnyttjar den vid olika tillfällen. Den är även till för alla anhöriga och Lena Bondesson välkomnar dem att ta kontakt för att få tillgång till cykeln.

Ska vi ta Kalmar eller Söderåkra?                Det får nog bli Ekbacken idag

Kalmar eller Söderåkra? nej, Ekbacken2011-09-13

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se