Nominera någon till jämställdhetspriset

Blommande äng

Vem tycker du ska få jämställdhetspriset i Torsås kommun? Jämställdhetspriset kan tilldelas fysisk person, juridisk person eller grupp av personer i Torsås kommun som…

  • Synliggjort det ojämställda samhället och pekat på nya vägar.
  • Genom eget agerande bidragit till att öka medvetenheten om behovet av ökad jämställdhet.
  • Aktivt bidragit till att öka jämställdheten inom ett begränsat område eller inom kommunen i stort.

Exempel på insatser:

  • Ledarskap som tydligt markerar vikten av jämställdhet.
  • Insatser för att motverka diskriminering och kränkning på grund av kön.
  • Utveckling av genuspedagogik inom utbildningen.
  • Initiativtagare till utveckling av den egna arbetsplatsen som minskar orättvisor på grund av kön.
  • Utbildnings- och kompetensfördelning på arbetsplatsen.

Nomineringar till priset kan lämnas till Torsås kommun, Kommunfullmäktige, Box 503, 385 25 Torsås senast 2017-04-28. Beslut om vem som ska tilldelas beslutet fattas av kommunfullmäktiges ordförande och 1:a och 2:a vice ordförande.

Priset som är 10 000 kronor/år samt diplom och blommor delas ut på nationaldagen den 6 juni 2017.2017-03-08

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se