Nattvandrarna Torsås - Vill du hjälpa till?

Vi är ett gäng föräldrar och kommunmedborgare i Torsås kommun som känner ett ansvar i vår samhällsutveckling. Framtidens medborgare är våra barn och ungdomar och det är er vi vill stötta/hjälpa!

Vi ser en oroande utveckling vad gäller bruk av alkohol och narkotika och att nyttjandet kryper ner i åldrarna. Vi värnar om våra barn/ungdomar och vi vill också att Torsås med omnejd ska vara en attraktiv/trygg kommun att bo i och flytta till.

Nattvandrarnas syfte är att ”röra” sig ute bland barnen/ungdomarna och att vara nyktra vuxna förebilder. Vi har inget myndighetsansvar eller anmälningsansvar. Vi är enbart ute i syfte att hjälpa och stödja/vägleda. Nattvandrarna bygger helt på frivilligt ideellt deltagande, och engagemanget är nyckeln till framgång. Nattvandrarna Torsås lyder under Nattvandrarna.se, och deras stadgar och riktlinjer.

Du som är 25 år och äldre kan delta i nattvandringar. Vi går minst två personer åt gången, gärna fler. Du kan även bidra på andra sätt - sprid gärna ett positivt ord om oss! Be gärna ditt barn/ungdom lägga in vårt mobilnummer som är 073-808 81 11. E-post: nattvandrarnatorsas@gmail.com. Kontaktperson är Camilla Söderberg.

Ni känner igen oss i våra gula jackor med blått tryck på ryggen!2018-05-18

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se