Nationell viltolyckskampanj 24-30 september Ditt ansvar - "Tänk efter före"

Det sker i genomsnitt en viltolycka på våra vägar var 15.e minut Bilisterna måste bli försiktigare på viltolycksdrabbade sträckor.

Antalet viltolyckor på våra vägar är fortfarande höga. Detta uppmärksammas i Nationella Viltolycksrådets landsomfattande kampanjvecka den 24 – 30 september. Bara i år har fram till och med augusti anmälts nästan 26 000 olyckor till Polisen, där vilda djur varit inblandade.

- Antalet trafikolyckor med vilt är fortfarande högt, säger Lars Sävberger, verksamhetsledare i Nationella Viltolycksrådet. Den vanligaste sammanstötningen sker med rådjur. Över 75 procent av alla sammanstötningar sker med rådjur. Vi kan åter se en kraftig ökning av sammanstötning med vildsvin. I jämförelse med 2011 har det nästan skett en fördubbling, konstaterar Lars Sävberger.

Glädjande i detta sammanhang är att vi samtidigt ändå ser en minskning av antalet älgolyckor. Det är ca 500 färre älgolyckor i år i jämförelse med samma period 2011.

Nationella Viltolycksrådets kampanj under vecka 39 syftar till att få trafikanterna att bli mer uppmärksamma och förberedda på de viltolycksdrabbade vägsträckorna och därmed anpassa körningen.

Läs mer på www.viltolycka.se.

2012-09-26

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se