Närtrafiken i Torsås kommun

Busshållplats

Den 9 december genomfördes en rad trafikförändringar inom kollektivtrafiken i länet. För Torsås kommuns del innebar detta en satsning på Närtrafik. Detta har sin grund i att man vill ersätta den del av linjetrafiken som haft för få resenärer, allt enligt det trafikförsörjningsprogram som fastställts av landstingsfullmäktige.

Närtrafik innebär att mindre bussar kör de resenärer som förbeställt en resa. Boende i Torsås kommun har fem resmöjligheter per vecka, vilket innebär att alla invånare har minst en resmöjlighet tur och retur varje vardag.

Närtrafiken gör att även de som bor på landsbygden får möjlighet att varje dag resa in till kommunens centrala delar för att handla, besöka läkare eller varför inte resa vidare till exempelvis Karlskrona eller Kalmar.

Resor med Närtrafiken kan beställas under veckans alla dagar:
Måndag – fredag kl. 07.00-18.00
Lördag, söndag och helgdag kl. 08.00-17.00

Ring 010-212 10 00 (menyval 3) för att beställa resa. Sällskapsdjur får ej medtagas.

Ordinarie länstaxa gäller även i Närtrafiken, vilket innebär att det kostar exakt lika mycket att åka med Närtrafik som med övrig kollektivtrafik.

>> Läs mer på vår sida Närtrafik, klicka här!
2013-02-05

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se