Näringslivet möter Linnéuniversitetet

Torsås kommun - Linnéuniversitetet

Nästa måndag, den 27 februari, deltar Torsås kommun i ett möte inom projektet ”Omstart Torsås”. Möre resurscentrum har kallat näringslivet i kommunen till en workshop (arbetsseminarium) i Faurecias lokaler.

– Här finns många mindre företag och därför är det extra viktigt att träffas och stärka nätverken sinsemellan, säger kommunalrådet i Torsås kommun Håkan Algotsson

Ditbjudna är också Linnéuniversitetet och tanken är att diskutera och hitta samarbetsformer mellan näringslivet och universitetet. Intressant för Torsås del är Linnéuniversitetets satsning på teknik, det så kallade Linnaeus Technical Centre. Detta är ett projekt som handlar om just samverkan mellan universitetet och teknikindustrin.

– I Torsås kommun har det sedan många år tillbaka funnits en hög kompetensnivå inom industrin, inte minst inom teknik- och utvecklingsindustrin där bland annat Tech Center varit framträdande. För att behålla denna höga nivå tror jag att det är nödvändigt att vi kan dra nytta av universitet och den kunskap som finns där, avslutar Håkan Algotsson.

2012-02-22

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se