Möre Resurscentrum invigde sina nya lokaler

Invigning Möre resurscentrum

På torsdagen var det invigning av Möre resurscentrums nya lokaler på Bergkvaravägen 15!

Möre resurscentrum har flyttat till nya lokaler i samma byggnad som TM Design och Installation finns. – De känns mer anpassade för vår verksamhet säger verksamhetsledaren på Mrc, Tuulikki Åkesson.

Möre resurscentrum, som är ett företagsutvecklingscentrum i kommunen har många järn i elden. Man arbetar med nyföretagsrådgivning och utbildningar för att starta företag, man erbjuder nätverk och kompetensutveckling för företag i regionen samt arbetar med olika projekt som skall främja företagande och tillväxt i kommunen.

Samtidigt som man är i nya lokaler, håller ett nytt spännande kluster på att bildas i Mrc regi, Tekniknod i Torsås. Man kommer att inleda ett samarbete med Linnéuniversitetet och industriföretag i Torsås om gemensam satsning och forskning kring ny teknologi och nya produkter.

Med hjälp av EU-medel kan man utveckla landsbygden och Mrc har fått medel för flera projekt. Pågående projekt är till exempel Handel och Service projektet där målet är att handlarna skall bli ”Bäst i Sverige på att ta hand om sina kunder”, Runt Hörnet som är ett projekt för turism- och landsbygdsutveckling och ett nytt projekt Hot Spot där man hjälper unga tjejer och killar som vill starta företag eller utvecklas i sitt företagande.

Efter Faurecias nedläggning startade man ett projekt med stöd av Torsås kommun och regionförbundet, Omstart Torsås. Fokus för projektet var att man skulle få ersättningsindustri samt att nya företag skulle bildas eller knoppas av efter nedläggningen. Så har också skett, flera företag har bildats av f.d. Faureciaanställda.

– Så vi har fullt upp, det är stimulerande och roligt att få arbeta med och för näringslivet i kommunen. Och vi har företagen och kommunen bakom oss vilket känns skönt, avslutar Tuulikki Åkesson.


Invigning Möre resurscentrum

Tuulikki Åkesson talar inför den samlade skaran av företagsmänniskor.

2012-10-12

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se