Minskade utsläpp om du tänder brasan i toppen!

Brasa

Nu när vinterkylan är här börjar många elda i sina kaminer och spisar för att få lite extra värme. Det många inte tänker på är dock att vedeldning gör att hälsofarlig rök kan spridas i bostadsområden. Hur stora utsläppen blir beror mycket på sättet man eldar. Därför sprider Torsås kommun nu information om hur man kan elda på ett sätt som minskar utsläppen.

När ved brinner bildas sotpartiklar och kolväten som är hälsofarliga att andas in. Dessa föroreningar kan i värsta fall leta sig in i lungor och blodkärl och orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägsrelaterade sjukdomar och cancer. Det är framförallt i tätbebyggda områden där många eldar som vedeldning orsakar dålig luftkvalitet. 

För att minska utsläppen från vedeldning sprider nu Torsås kommun nya råd för vedeldning riktade till hushåll. Råden har tagits fram av Naturvårdsverket och Energimyndigheten och landets samtliga kommuner har erbjudits att sprida råden. Runt 80 kommuner har nappat på det, däribland Torsås kommun.

Eldningsbeteendet spelar roll för hur mycket luftföroreningar vedeldningen orsakar. Därför vill Samhällsbyggnadsförvaltningen nå ut med råd till de som eldar med ved i kommunen för att minimerar utsläppen. Råden utgår från senaste rönen från förbränningsforskare, sotare och kamintillverkare och kommuniceras ut via en enkel broschyr som nu skickas ut till många vedeldande hushåll runtom i landet samt via en film och webbsida.

Viktiga saker att tänka på är att ha lagom torr ved, god lufttillförsel och se till att stapla brasan luftigt. En sak många inte vet om är att bäst förbränning och minst föroreningar blir det om man tänder brasan i toppen!

Läs mer om råden och se film på Naturvårdsverkets hemsida.

 2017-11-13

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se