Medling vid brott

Socialförvaltningen i Torsås kommun har startat upp en medlingsverksamhet. Medling är ett frivilligt möte mellan en ung person som begått ett brott och den som blivit utsatt för brottet.

Mötet sker på en neutral plats och leds av en opartisk person (medlaren). Mötet ger båda parter möjlighet att prata om händelsen. Den som begått brottet får chans att ställa till rätta, och den som blivit utsatt får en chans att berätta om sina upplevelser och vilka konsekvenser det fått. Parterna får också chans att prata om hur de ska förhålla sig till varandra i framtiden.

>> Mer om medlingsverksamheten och vart du vänder dig finns att läsa på sidan Medling vid brott.
2012-12-05

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se