Mattias Andersson ny säkerhetssamordnare i Torsås kommun

Mattias Andersson

Mattias Andersson ny säkerhetssamordnare

Torsås kommun förstärker organisationen med en heltidstjänst inom säkerhetssamordning och brottförebyggande arbete. Ny medarbetare för denna tjänst är Mattias Andersson som började hos oss i början av april. Tidigare har vi haft en halvtidstjänst för säkerhetssamordning, som vi delat med Emmaboda kommun. Mattias kommer närmast från arbete på polisen i Kalmar, och ser optimistiskt på sitt uppdrag. -Kunskapen och kraften finns i denna kommun, jag vet att jag kan samordna dessa krafter.

Först och främst välkommen till Torsås kommun! Kan du berätta lite kort om din bakgrund?
Svar: Sedan 2010 har jag jobbat som polis, först i Karlshamn sedan i Kalmar. I Kalmar har jag hunnit med att jobba som jourutredare och sedan ungdomspolis och områdespolis.

Vad kände du till om Torsås kommun innan du började här?

Svar: Jag har många vänner både från Torsås och från Bergkvara, har varit här många gånger både under min uppväxt samt i vuxen ålder. Firade bland annat Valborg i Bergkvara senast. Jag alltid vetat att det är en mindre kommun med många drivna människor, det finns många företag sett till invånarantalet. Torsås har också ett bra strategiskt läge på kartan.

Vad vill du framförallt åstadkomma i ditt arbete som säkerhetssamordnare?

Svar: Jag vill fortsätta att se till att Torsås håller samma höga nivå inom detta område, men även vara med och utveckla de bitar som krävs i ett föränderligt samhälle!

En stor del av din tjänst består av brottsförebyggande ansvar. På vilka sätt kan man arbeta brottsförebyggande?

Svar: Det finns idag många sätt att jobba med brottsförebyggande arbete. Gällande ungdomar tänker jag se till att vi lägger en bra grund, att vi börjar med ungdomar/barn i tidig ålder. Tidiga insatser om det behövs, i samverkan mellan olika aktörer så som skola, socialtjänst, polis med mera. Jag tänker långsiktigt, vi måste tänka att vi inte vill att ungdomar ska ”hamna” hos polis eller socialtjänst.

Med de brott som redan sker kommer vi fortsätta arbeta med de verktyg som finns men även utveckla, exempelvis inom grannsamverkan och samverkan kring de som idag begår eller står för många brott.

Alla områden där brott sker, oavsett i vilken ålder det sker, är det viktigt och prioriterat. Kunskapen och kraften finns i denna kommun, jag vet att jag kan samordna dessa krafter!

Tack för att du tog dig tid och stort lycka till i framtiden!

Svar: Tack så mycket för välkomnandet!

Mattias kontaktuppgifter
Telefon: 0486-331 28
E-post: mattias.andersson@torsas.se

2019-04-17

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se