Markundersökningar i Torsås kommun

Någon gång i början av september, eventuellt på söndag den 4/9, kommer två markområden i Torsås kommun att genomgå en markundersökning. Områdena som ska undersökas är ställen som tidigare har haft bensinförsäljningsverksamhet och det handlar om att kontrollera jorden för att ta reda på om framtida saneringsarbeten är nödvändiga.

Följande markområden kommer att undersökas:
- Torsås 2:42 (Parkeringsplatsen öster om ICA/Systembolaget)
- Söderåkra 7:1

Arbetet kommer att pågå under 1-2 dagar, och tar cirka fyra timmar per ställe. Hög ljudnivå förekommer under arbetet.

2011-08-31

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se