Ledningsarbeten ger missfärgat vatten

På grund av ledningsarbeten kan viss missfärgning av dricksvattnet i Torsås tätort förekomma. Missfärgningar och partiklar av detta slaget är ofarliga.
Undvik vittvätt och spola ordentligt i kranarna om ni ser några avvikelser i vattnet.

Hälsningar Torsås kommun VA.


2019-09-23

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se