Landshövdingen vill rädda Korrespondensgymnasiet

Landshövding Stefan Carlsson

– Jag hoppas att Korrespondensgymnasiet får vara kvar – för elevernas skull, säger landshövding Stefan Carlsson.

Mer än 400 hundra elever pluggar i dag på onlinegymnasiet i Torsås, Korrespondensgymnasiet. Alla elever på Korr, som skolan oftast benämns, kan styra sina studier varifrån de vill med datorn som främsta verktyg, men skolan riskerar att läggas ned som en följd av den statliga utredningen om distansundervisning.

- Det vore sorgligt om onlinegymnasiet inte får fortsätta att erbjuda en modern gymnasieundervisning, säger landshövdingen i Kalmar Stefan Carlsson, som besökte skolan på tisdagen.

Korrespondensgymnasiet arbetar hårt för att rädda kvar skolan och har alltså landshövdingens stöd. Det är den statliga utredningen om distansundervisning som skulle kunna innebära slutet för Korrespondensgymnasiet. I en rapport föreslås att det ska bli mer strikt kring vem som får gå en distansutbildning. Varje elevs hemkommun ska då avgöra om eleven har rätt till distansundervisning.

Johanna Fors, rektor på Korr– Vi anser att detta missgynnar eleverna och gör att fler lämnar gymnasiet utan betyg. En stor del av våra elever väljer distansalternativet på grund av psykiska problem eller andra diagnoser, säger Johanna Fors som är rektor på Korrespondensgymnasiet.

Andra vanliga orsaker till att välja distansutbildning kan vara en elitidrottssatsning, stark infektionskänslighet eller att man bor utomlands.

Landshövdingen i Kalmar län Stefan Carlsson och länsstyrelsens utvecklingsdirektör Malin Almqvist var imponerade efter besöket på Korr.

– Det är oerhört förvånande att distansutbildning, som är en jättegrej på högskolor, inte smittar av sig på gymnasienivå, sa landshövdingen apropå den statliga utredningens linje i frågan.


Foto Johan Blomqvist


2013-02-27

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se