Lämna förslag på kulturpristagare

Lämna förslag kulturpristagare 2012

Är du med i en förening? Finns det någon speciell person i din förening som utmärker sig lite extra genom att alltid lägga ner ett stort arbete i föreningens verksamhet? Kanske denna person då är värd att nomineras till årets kulturpris.

Nu är det dags att lämna in förslag på kulturpristagare. Förslaget lämnas till Folkbiblioteket i Torsås eller skickas till Bildningsförvaltningen, Box 503, 385 25 Torsås. Senast den 1 maj vill vi ha ditt förslag.

Stadgar för Torsås kommuns kulturpris

* Kulturpriset är avsett som belöning till en eller flera personer som gjort sig bemärkta för sitt arbete inom någon förenings verksamhet.

* Kulturpriset ska tilldelas person/personer bosatta i Torsås kommun eller vars kulturella verksamhet har samhörighet med kommunen.

 *Kulturpriset kan, om nämnden så finner, vara flera priser.

* Kulturpriset delas ut vartannat år, jämna årtal.

 *Kulturpriset utdelas av Bildningsnämnden på Nationaldagen den 6 juni eller på tid och sätt som Bildningsnämnden finner lämplig.

* Kulturpriset utdelas på grundval av förslag som kan lämnas av person, institution eller organisation.

* Förslag skall lämnas till Bildningsnämnden senast den 1 maj.

* Ledamot av Bildningsnämnden har dock möjlighet att föreslå pristagare senast två veckor efter förslagstidens utgång.

* Bildningsnämndens beslut går ej att överklaga.

2012-02-29

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se