Lägesrapport VA-utbyggnad

VA-utbyggnaden

Arbetet med VA-utbyggnaden mellan Bergkvara – Södra Kärr går framåt enligt planerna. Arbetsledare Håkan Karlsson från Svevia ger oss här en lägesrapport.

Framdrift
Vi har kommit igång med arbetena efter semestern med schakt för vattenledningen ifrån Hagaborg och mot vattenverket. Vi har fortsatt med självfallsledningar väster om Norra Kärr. Vi arbetar med inspektioner och rengöring av ledningsnätet augusti och september.

Arbete med leningar i Järnsida kommer att påbörjas i september, vi kommer att montera 2 st pst v 36-37. Vårt mål är att vi ska arbeta med ledningsnätet i Järnsida fram till februari, för att sedan börja med inspektioner och provtryckningar.

Efter Järnsida kommer ett schaktgäng att påbörja arbetet med ledningsnätet i Södra Kärr, och ett schaktgäng i Rotavik.

Arbete
Vi har en höst och vinter framför oss som spelar stor roll för vårt arbete. Om det blir en normal höst och vinter kommer vi att arbeta som vi har planerat. Kommer det stora mängder vatten eller svår tjäle får vi planera om arbetena och schakta där det är möjligt. Arbetet ligger i fas med tidplanen.

Avverkning
Avverkning av stående träd och buskar sker efter som vi går fram längs med ledningssträckan. Vi önskar att alla häckar, buskar, träd etc som står längst med vägarna inom stugområdena avverkas 80 cm över mark.

Håkan Karlsson
010-458 13 79

>> Mer information om VA-utbyggnaden finns att läsa på sidan VA-utbyggnad söder om Bergkvara.

2011-09-01

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se