Låt inte bilen stå på tomgång i onödan!

Illustration tomgångskörning

I Torsås kommun får motorn gå på tomgång i högst en minut, enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Enda undantaget gäller fordon i kö, eller fordon som behöver hålla igång motorn för att driva en anläggning, till exempel sopbilar.

Lagstiftning mot onödiga utsläpp
Att ha bilen på tomgång kan vara störande och orsaka hälsobesvär för många personer. Tänk på att astmatiker, äldre personer och barn är särskilt känsliga för bilavgaser. För att minska störningen från trafiken så finns det regler om tomgångskörning i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Torsås kommun.

Överträdelse kan ge böter
Om ett brott mot enminutsregeln för tomgångskörning konstateras kan händelsen polisanmälas. Saken utreds sedan av en allmän åklagare. Fällande dom kan ge böter. Om du ser någon köra på tomgång över en minut kan du anmäla detta till polisen på telefon 114 14.

Torsås kommuns arbete för minskad energianvändning och klimatpåverkan
Transporten står för en stor del av energiförbrukningen i kommunen. Genom att undvika tomgångskörning förbättrar du inte bara miljön och hälsan utan även din ekonomi då bilen drar mer bränsle på tomgång än om du stänger av motorn och startar den igen.

Hjälp oss att förbättra luftkvaliteten och samtidigt förbättra ekonomin. Slå därför av motorn när fordonet står stilla. Man sparar åtskilligt – och håller sig inom lagens ramar.

>> Mer finns att läsa på sidan Tomgångskörning, klicka här!

2012-01-25

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se