Kurs i föräldrastöd

Värme och ramar

Torsås Kommun erbjuder dig som förälder en kurs i föräldrastöd. Syftet med COPE (Community Parent Education Program) är att få träffa andra föräldrar och under handledning diskutera frågor kring föräldraskap.

COPE föräldraträffar är för dig som har barn mellan 3 och 12 år.
Här får du möjlighet att diskutera glädjeämnen men också svårigheter med
att vara förälder. Du kommer att få kunskaper och färdigheter som gör att
konflikter blir lättare att hantera eller i bästa fall kan undvikas.
Allt för att hjälpa ditt barn att växa och utvecklas på bästa möjliga sätt.

Vi kommer att ha fyra träffar i Torsås där vi tar upp olika teman.
Platsen är Sockenstugan i Söderåkra och barnaktiviteter anordnas för de
barn som följer med. Torsdagar klockan 17.30 - 19.30.
Se hela programmet. Anmälan senast torsdag den 20 januari till: 

Linda Nilsson  
Hans Brolin  telefon 070-839 44 642011-01-17

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se