Kungörelse kommunfullmäktige 15/10

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 15 oktober 2012, kl. 18.30, Folkets Hus (biografen) i Torsås.

1. Information från elevernas Polenresa
2. Årsredovisning 2011, Regionförbundet i Kalmar län
3. Allmänhetens frågestund
4. Upprop
5. Justering
6. Återrapportering – Revisionsrapport VA-ledningsnätets underhåll och förnyelse
7. Frågor, interpellationer och beredda motioner
    Motion – Ersättning till VA-kollektivet
8. Tilläggsanslag för lokalutredning
9. Omprövning av riktlinjer gällande ledighet för läkarbesök
10. Revidering av policy för uppvaktningar
11. Motion – Miljökompensering
12. Årsredovisning 2011, Bergkvara Hamn & Stuveri AB


2012-10-03

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se