Kungörelse kommunfullmäktige, 12 mars

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 12 mars 2012, kl. 18.30, Folkets Hus (biografen) i Torsås.

1. Information från Kalmarsunds Gymnasieförbund
2. Allmänhetens frågestund
3. Upprop
4. Justering
5. Frågor, interpellationer och beredda motioner
6. Avveckling av Bergkvara Hamn & Stuveri AB
7. Arkivreglemente för Torsås kommun
8. Riktlinjer för Torsås kommuns ärendehantering
9. Revidering av skolskjutreglemente
10. Revidering ekonomireglemente
11. Medborgarförslag – Ställ upp en flaggstång vid kommunhusets entré
12. Medborgarförslag – Visa kommunfullmäktiges sammanträde på hemsidan alternativ webbradio
13. Medborgarförslag – Medverka till att upprätta en Speakers Corner i byn
14. Medborgarförslag – Anlägg ett Motorland
15. Medborgarförslag – Bygg om nuvarande gymnastiksal till bibliotek

2012-03-06

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se