Kungörelse kommunfullmäktige 10/9

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 10 september 2012, kl. 18.30, Folkets Hus (biografen) i Torsås.

1. Allmänhetens frågestund
2. Valärende, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet, Torsåspartiet
3. Upprop
4. Justering
5. Delårsbokslut januari – juni med helårsrapport 2012
6. Frågor, interpellationer och beredda motioner
    Motion – Möjlighet att förlänga turistsäsongen
    Motion – Allmänhetens frågestund
7. Riktlinjer för säkerhetsarbete
8. Projektering Torskolans högstadium
9. Avgift för borttappade busskort
10. Allmänna bestämmelser för brukande av VA
11. Redovisning av medborgarförslag
12. Redovisning av motioner
13. Medborgarförslag – Anlägg ett motorland
14. Medborgarförslag – Medverka till att upprätta en Speakers Corner
15. Delgivningsärende

2012-08-30

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se