Kungörelse Kommunfullmäktige 9/6

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 9 juni 2014, klockan 18.00, Folkets hus i Torsås.

 1. Utdelning Syskonen Johanssons Stipendiefond
 2. Upprop
 3. Justering
 4. Frågor, interpellationer och beredda motioner
 5. Preliminära budgetramar 2014
 6. Ökad ram för bildningsnämnden, investeringsbudget 2014
 7. Ny-, om och tillbyggnad, Torskolan
 8. Icke verkställda beslut kvartal I, 2014
 9. Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet
 10. Avsägelse av uppdrag, Centerpartiet
 11. Val av kommunstyrelseordförande

 

 2014-05-27

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se