Kungörelse Kommunfullmäktige 7/10

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 7 oktober 2013, kl. 18.30, Folkets Hus i Torsås. (Klockan 18.00-18.20, Speakers Corner)

1. Elever informerar från Polen resan
2. Hans Frost informerar om Tekniknod
3. Allmänhetens frågestund
4. Upprop
5. Justering
6. Frågor, interpellationer och beredda motioner
    Motion – Utred förutsättningar att bygga ny skola i Torsås
    Motion – Renovering av högstadieskolan i Torsås
7. Öppet brev gällande ombyggnad Torskolan
8. Ökat mottagande av nyanlända
9. Icke verkställda beslut kvartal II, 2013

2013-10-01

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se