Kungörelse Kommunfullmäktige 16/4

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 16 april, klockan 18.30 i Torsås Folkets hus.

 1. Allmänhetens frågestund
 2. Upprop
 3. Justering
 4. Frågor och interpellationer
 5. Årsredovisning 2017 (Thomas Danielsson)
 6. Kompletteringsbudget 2018
 7. Revidering, Reglemente enskilda vägar
 8. Ny ledamot i valberedning samt Torsås Fjärrvärmenät AB, Sverigedemokraterna
 9. Ny ledamot i Torsås Fastighets AB/Torsås Bostads AB, kommun-styrelsen, valnämnden, Sverigedemokraterna
 10. Medborgarundersökning hösten 2017
 11. Medlemskap i Sveriges ekokommuner
 12. Regional utvecklingsstrategi – RUS
 13. Delgivning, Kulturplan 2020 – remissunderlag
 14. Delgivning, Verksamhetsplan och budget 2018, Regionförbundet i Kalmar län
 15. Medborgarförslag – Trafikproblem Torsås
 16. Medborgarförslag – Anlägg en hundgård/rastgård
 17. Medborgarförslag – Unga människor i asylprocess
 18. Medborgarförslag – Skräp/hundlatrintunnor längs LIONS-leden
 19. Medborgarförslag – Öka förståelsen och tilliten till kommunpolitiker och tjänstemän
2018-04-05

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se