Kungörelse Kommunfullmäktige 16/12

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 16 december 2013, kl. 17.30, Folkets Hus i Torsås.

1. Upprop
2. Justering
3. Kommunal hjälpmedelssamverkan Kalmar län
4. Taxor och avgifter, socialnämnden
5. Avtal Migrationsverket, 2014-01-01
6. Riktlinjer för God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)
7. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
8. Trygghetsboende Sophiagården, upphäva beslut
9. Delgivning, implementering av VA-planen
10. Delårsrapport 2013, Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås
11. Delårsrapport 2013, Reginförbundet i Kalmar län
12. Delårsrapport 2013, Kalmarsunds Gymnasieförbund
13. Årsredovisning 2012, Samordningsförbundet
14. Revisonsrapport – Granskning av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut i Torsås kommun
15. Medborgarförslag – Bostäder med mera sjönära i gamla Bergkvara
16. Utdelning av 25 och 40 års gåva i samband med julbord på Dalskärs Sjökrog (kl. 19.30)

2013-12-04

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se