Kungörelse Kommunfullmäktige 16/10

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 16 oktober 2017, klockan 18.30 i Torsås Folkets hus.

 1. Allmänhetens frågestund
 2. Upprop
 3. Justering
 4. Interpellation avseende Lövsångaren 6
 5. Motion – Delade turer
 6. Taxa, fastigheter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
 7. Revidering av policy för officiell flaggning i Torsås kommun
 8. Exploatering och ny detaljplan gällande Torshammar
 9. Redovisning partistöd 2017
 10. Redovisning, Remissvar, Regional transportplan för Kalmar län 2018-2029
 11. Medborgarförslag – Gång- och cykelväg från Karlskronavägen mot centrum
 12. Medborgarförslag – Besökande traditions- och charterfartyg

2017-10-10

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se