Kungörelse Kommunfullmäktige 14/5

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 14 maj, klockan 18.00 i Torsås Folkets hus. OBS! Tiden.

 1. Hat och hot mot förtroendevalda (SKL, Anna-Lena Pogulis)
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Upprop
 4. Justering
 5. Frågor och interpellationer
 6. Motion – Mångkulturellt bokslut
 7. Revidering av taxa för automatlarmsavtal
 8. Revisionsrapport – Uppföljning av granskning av Biståndshandläggare inom äldreomsorgen
 9. Årsredovisning 2017, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås
 10. Medborgarförslag – Färjetrafik mellan Bergkvara och Degerhamn
 11. Delgivning, Havsplan för Blekinge


2018-05-07

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se