Kungörelse Kommunfullmäktige 13/2

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 13 februari 2017, klockan 18.30 i Torsås Folkets hus.

 1. Information Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning CAN
  Information om regionala folkhälsoplanen, Landstinget
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Upprop
 4. Justering
 5. Frågor och interpellationer
  Interpellation – kostnaderna för högstadieprojektet
 6. Riktlinjer för arvodesväxling till pension för förtroendevalda samt revidering av arvodespolicyn
 7. Utökad ram 2017 avseende vikarieanskaffning vid undersköterskeutbildning - Kunskapsnavet
 8. Fastighetsköp Bergkvara 2:44
 9. Uthyrningspolicy för Torsås Bostads AB
 10. Medborgarförslag – Trafiksituationen på Norra Tångvägen
 11. Delårsrapport 2016, Kalmarsunds Gymnasieförbund2017-02-01

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se