Kungörelse Kommunfullmäktige 12/5

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 12 maj 2014, klockan 18.30, Folkets hus i Torsås.

 1. Allmänhetens frågestund
 2. Upprop
 3. Justering
 4. Frågor, interpellationer och beredda motioner
 5. Redovisning av projekt inom Samordningsförbundet i Kalmar län
 6. Reviderad förbundsordning, Samordningsförbundet i Kalmar län
 7. Årsredovisning 2013, Samordningsförbundet i Kalmar län
 8. Årsredovisning 2013, Kalmarsunds Gymnasieförbund
 9. Årsredovisning 2013, Torsås kommun
 10. Årsredovisning 2013, Torsås Bostads AB
 11. Årsredovisning 2013, Torsås Fastighets AB
 12. Årsredovisning 2013, Torsås Fjärrvärmenät AB
 13. Årsredovisning 2013, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås
 14. Avstämning mot balanskravet
 15. Kompletteringsbudget 2014
 16. Riktlinjer för föreningsbidrag
 17. Pensionsreglementet, revidering
 18. Förändringar i kommunallagen gällande partistöd
 19. Revisionsrapport – Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning
 20. Förbundsordning Kalmarsundsregionens Renhållare
 21. Ny ledamot i bygg- och miljönämnden, Socialdemokraterna
 22. Medborgarförslag – Sjönära bostäder i gamla Bergkvara
 23. Medborgarförslag – Bostäder med mera, sjönära i gamla Bergkvara
 24. Medborgarförslag – Kustfiske – en plattform för tillväxt
 25. Medborgarförslag – Återställande av strandängarna vid Badudden
 26. Motion – Inför 40 km gräns i tätorterna
 27. Motion – Uppföra ramper för skateboard

2014-04-30

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se