Kungörelse Kommunfullmäktige 12/3

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 12 mars, klockan 18.30 i Torsås Folkets hus.

 1. Allmänhetens frågestund
 2. Upprop
 3. Justering
 4. Ekonomiärende, socialnämnden (Lena Sjöstrand)
 5. Frågor och Interpellation 
 6. Motion – Information/säkerhet vid olycka, tillbud
 7. Rapportering icke verkställda beslut kvartal 3 och 4, 2017
 8. Avsägelse politiska uppdrag, Sverigedemokraterna
 9. Avsägelse politiska uppdrag, Sverigedemokraterna
 10. Utbetalning av partistöd 2018
 11. Bidrag till allmänna samlingslokaler
 12. Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 2018-01-31
 13. Redovisning av motioner under handläggning till och med 2018-01-31
 14. Medborgarförslag – Vinterförvaring av fritidsbåtar i Bergkvara
 15. Medborgarförslag – Färjetrafik mellan Bergkvara och Degerhamn
 16. Medborgarförslag – Hundrastgård i Söderåkra
 17. Förvaltningsrättens dom i Motion – Åldersbedömning av ensamkommande barn


2018-03-06

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se