Kultur för seniorer

Tomas Arvidsson

Tomas Arvidsson

Under våren 2013 kommer det att hållas en serie kostnadsfria föreläsningar riktade till våra seniorer. Programmet presenteras här och premiärdatumet är tisdagen den 12 februari på Söderåkra Träffpunkt. Detta är ett samarrangemang mellan Torsås kommun, DHR, SPF, PRO, RPG, Attention, Torsås Församling och Studieförbundet Vuxenskola.

12 februari
”Från Långasjö till Stillwater” med Kalmar läns museum

Ida Charlotta emigrerade från Pellamåla i Långasjö till Stillwater i USA i slutet av 1800-talet. Ett spännande levnadsöde som väcker förundran men också känns bekant i dagens samhälle.

Tid och plats: Söderåkra Träffpunkt klockan 10.30

---

14 februari
”Från Långasjö till Stillwater” med Kalmar läns museum

Ida Charlotta emigrerade från Pellamåla i Långasjö till Stillwater i USA i slutet av 1800-talet. Ett spännande levnadsöde som väcker förundran men också känns bekant i dagens samhälle.

Tid och plats: Torsås Träffpunkt klockan 10.00

---

5 mars
Seth Nilsson visar Blekingebilder

Tid och plats: Mariahemmets matsal klockan 10.00 - 11.00

---

12 mars
Äventyret med stort B – Kalmarförfattaren Tomas Arvidsson berättar om sin bok morfar/farfar.nu och om livet med fem barnbarn.

Tid och plats: Olofsgården klockan 14.00

---

9 april
Musik och visor från då och nu - Trio Svedia tillsammans med Hallabroligan

Tid och plats: Mariahemmets matsal klockan 14.30

2013-01-23

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se