Krisövning i Torsås

KKÖ17 Servicegruppen

För att öka förmågan att hantera en samhällskris genomfördes under onsdagen en övning i Torsås. På övningen deltog kommunens ledning och andra delar av organisationen.

Scenariot för övningen var en tankbil med diesel som förorsakade att vattnet i Söderåkra, Bergkvara och Torsås tätort blev avstängt för en längre tid framöver.

KKÖ17 Lägesbildsgruppen

Att mildra konsekvenserna av olyckan, hjälpa utsatta grupper samt informera kommuninvånarna om vad som inträffat samt vad man vidtog för åtgärder var huvudfokus i arbetet. Samtidigt med detta scenario strömmade frågor in från spelade kommuninvånare om hot om utsläpp från OKG/ Oskarshamn som var ett parallellt scenario i den länsgemensamma övningen.

KKÖ17 Stabschef Daniel Svensson KKÖ17 Kommunikatör Johan Blomqvist
2017-12-01

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se