Krisberedskapsveckan – Vattenbrist - Tänk vattensmart!

vattensmart_sta¦èende

Klimatet i Sverige och världen förändras och medeltemperaturerna stiger. Vi behöver anpassa oss till de klimatförändringar som ses som oundvikliga och samtidigt arbeta på att göra vår framtida klimatpåverkan så liten som möjligt.

Ett förändrat klimat medför nya risker, de kan inträffa oftare eller bli mer extrema. Långa torrperioder sommartid kan påverka vattenförsörjningen. Jordbruk, djurhållning och människors hälsa drabbas på sätt som vi inte är vana vid. Förändrade nederbördsmönster minskar vattentillgången över året och ger ökat behov av att kunna lagra vatten för att användas vid torrperioder. Då gäller det för alla att minska på vattenförbrukningen och tänka vattensmart.

Mer information finns på www.torsas.se/krisberedskap.aspx.

Film: Vattensmart – spara vatten


2017-05-13

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se