Krisberedskapsveckan – Samhället i beredskap

Krisberedskap

Foto: Thomas Henrikson, MSB

I Torsås kommun arbetar vi kontinuerligt med säkerhet och beredskap mot olyckor och kriser. Bland annat identifierar vi och förebygger risker som kan inträffa. Genom utbildning och övning förbereder vi oss för om det trots allt skulle inträffa något oförutsett.

Kommunen har kompetens och resurser att hantera olyckor och kriser. I de fall kommunens egna resurser inte räcker till finns avtal med andra organisationer och aktörer, exempelvis Frivillig Resursgrupp, FRG, andra kommuner, landsting och polis.

Torsås kommun har också en särskild organisation som kallas för POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande). POSOM är till för att stödja personer i bearbetning av en händelse.

Mer information finns på www.torsas.se/krisberedskap.aspx.


Film: Din ingång till myndigheternas krisinformation2017-05-14

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se