Krisberedskapsveckan – Hemberedskap (vatten)

Krisberedskap

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Att vara förberedd på att klara en krissituation skapar trygghet. Det kallas för hemberedskap.

Många kriser och katastrofer gör att samhällets infrastruktur (sjukvård, el- och vägnät med mer) inte fungerar normalt. Kriser kan också leda till att samhällets aktörer (exempelvis räddningstjänst och polis) måste prioritera att hjälpa de som har svårast att klara sig själva: barn, äldre, sjuka och funktionsnedsatta. I Sverige är det en rekommendation att man ska ha en hemberedskap för tre dygn.

Hemberedskap innebär att man gör förberedelser för att i en krissituation kunna klara sig själv under flera dygn. Ofta innebär det att man kan täcka sitt eget och familjens basbehov med vatten och mat.

På följande sida kan du läsa mer om hur du kan packa ihop din egen krislåda.

 

Film: Hemberedskap vatten 

 


Podcast: Om krisen kommer – din hemberedskap2018-05-29

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se