Krisberedskapsveckan – Hemberedskap (värme)

Krisberedskap

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Ett oväder kan också orsaka skador på person och egendom. Det kan även innebära hot mot liv och hälsa då räddningstjänst och sjuktransporter får det svårare att komma fram.

Kraftiga regnfall kan skapa översvämningar eller höga flöden. Dricksvattnet kan då också påverkas av till exempel översvämmade avlopp och avbrott i elförsörjningen. Vid kraftig kyla tillkommer ytterligare utmaningar att hantera. Exempelvis värmeförsörjning till strömlösa hushåll.

Om värmen i din bostad slutar fungera på grund av elavbrott blir det snabbt kallt. I dessa filmer får du några tips på hur du och din familj kan hålla värmen uppe.

På följande sida kan du läsa mer om hur du kan packa ihop din egen krislåda.


Film: Hemberedskap värmePodcast: Om krisen kommer, del 2 – Att agera i kris
2017-05-11

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se