Krisberedskapsveckan – Hemberedskap (mat)

Krisberedskap

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Torsås kommun är i huvudsak en skogs- och glesbygdskommun. Ett extremt oväder kan leda till översvämningar och höga flöden. En storm kan leda till kullfallna träd som i sin tur kan orsaka problem med framkomligheten på vägar samt problem med elförsörjningen.

Utan el fungerar inte kylning av livsmedel vare sig i hushåll eller i butiker. Ju längre och mer omfattande ett strömavbrott är desto allvarligare blir konsekvenserna.

I en krissituation ska du kunna klara dig själv under 72 timmar, alltså tre dygn. Se till att ha mat hemma. Bra att ha hemma är mat med lång hållbarhet, konserver och torrvaror som ris, pasta eller bulgur.

På följande sida kan du få fler tips på saker som kan vara bra att ha hemma.

Film: Hemberedskap mat


Podcast: Om krisen kommer – När vattnet stiger


Extrafilm? Skydda ditt hus mot översvämning2017-05-10

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se