Krisberedskapsvecka för stärkt beredskap och bättre riskkommunikation

Krisberedskap

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Välinformerade och engagerade medarbetare och invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför startar MSB Krisberedskapsveckan en kampanj tillsammans med kommunerna.

Fokus ligger på vad människor själva kan göra och bidra med vid allvarliga samhällsstörningar. Första Krisberedskapsveckan äger rum kommande vecka, mellan den 8–14 maj. Här i Torsås kommer ni därför med start på måndag se ett dagligt flöde på kommunens hemsida och Facebook med tips och information kring krisberedskap som omfattar bland annat extrema väderförhållanden, störningar i elförsörjning och vattenbrist.

Passa på att ta del av informationen. Ju fler som har kunskapen, desto starkare står vi vid en kris.

Mer information
Mer om Krisberedskapsveckan finns att läsa på MSB Krisberedskapsveckan eller på våra sidor om krisberedskap under Kris och säkerhet.

Säkerhetssamordnare Niclas Karlsson, kommunikationsansvarig Ann-Sofie Gränefält samt servicevägledare Joanna Kohnen står för den information som publiceras.


2017-05-05

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se