Kontaktperson till barn, ungdomar och unga vuxna sökes

Guitarhero

Just nu söker socialförvaltningen kontaktpersoner till barn, ungdomar och unga vuxna. Behovet är störst för ungdomar mellan 13-17 år och för unga vuxna.

Barn, ungdomar och vuxna kan ibland under en period i sitt liv behöva mer stöd än vad familj och vänner har möjlighet att ge. I dessa fall kan en kontaktperson på uppdrag av socialtjänsten vara ett bra stöd för personen. En kontaktperson ska arbeta i förebyggande syfte för att främja sociala kontakter och människors utveckling. Vad som förväntas av en kontaktperson är beroende av den hjälpsökandes behov.

Exempel på aktivitet kan vara att ta en promenad, fika eller olika fysiska aktiviteter. Det primära syftet med uppdraget är dock att främja den hjälpsökandes förutsättningar för en positiv utveckling.

Som kontaktperson erhåller man viss ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning.

Kontakta oss
För mer information kontakta Familjeresurs på telefon 0486-336 64 eller e-post: familjeresurs@torsas.se.

2011-12-20

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se