Konsumentrådgivningen gästar Torsås, 26/10

Konsument Ljungby

Har du frågor kring dina rättigheter som konsument? Du som är invånare i Torsås kommun har möjlighet att få konsumentrådgivning genom Konsument Ljungby.

Till Konsument Ljungby kan du vända dig för att få hjälp med exempelvis vad som gäller före och efter köp av varor och tjänster, vilka lagar som gäller vid reklamationer samt hur en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden går till.

Träffa Konsument Ljungby på Torsås bibliotek
Välkomna till Konsument Ljungby på drop-in-besök på Torsås bibliotek 26 oktober klockan 13.00–16.00 eller kontakta oss på telefon 0771-215 216 eller e-post konsument@ljungby.se.


Läs mer om Konsument Ljungby på www.ljungby.se/konsumenttorsas.

2017-09-21

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se