Kommunledningen hoppas på ersättningsindustri

Efter Faurecias besked om att de lägger ner helt i Torsås hoppas kommunledningen att en ersättningsindustri ska kunna starta upp och ta över företagets lokaler.

Företagsledningen har uppget att all verksamhet ska avvecklas till årsskiftet 2011-2012 och samtliga 160 anställda kommer att sägas upp.

- Beskedet är självklart tråkigt och slår hårt mot hela kommunen. Det vi från kommunens sida gör nu är att hålla oss kontinuerligt uppdaterade om vad som händer med den personal som sägs upp, samt de lokaler som Faurecia förfogar över, säger kommunchef Kent Frost.

Torsås kommunledning har redan haft ett flertal möte med Regionförbundet för att diskutera möjligheten att starta upp en ersättningsindustri i Torsås. Man hoppas finna ett företag som kan tänkas bedriva verksamhet i de befintliga lokalerna som är anpassade för modern industriell verksamhet.

Kommunledningens ambition är att ta en kraftsamling kring situationen för att hjälpa och stärka det så viktiga näringslivet i Torsås.2010-12-17

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se