Kommunfakta 2012

Ny uppdaterad kommunfakta från Statistiska centralbyrån (SCB) har kommit och ligger ute här på hemsidan att se. I kommunfakta 2012 finns utförlig statistik från Torsås kommun samlad.

Kommunfakta 2012 (PDF)

2012-06-19

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se