Kommunens representanter på marknad

Torsås kommun på marknad 2012

Annika Persson Åberg, Nina Johansson, Lena Skotheim, Ingrid Lindell, Per Löfvander

Representanter från Torsås kommuns förvaltningar finns på plats på marknaden under hela dagen och informerar om de olika verksamheterna

Samhällsbyggnadsförvaltningen (Miljö och Tekniska förvaltningarna) nformerar bl annat om Energi- och klimatrådgivning, projekt för att förbättra funktionen på den allmänna VA-anläggningen och minska påverkan på människors hälsa och miljö. Bygglov, energideklarationer, bostadsanpassningar och mycket mer.
Vi visar på skillnaden mellan "vanliga" lampor och Led-lampor i adventsljusstaken

Socialförvaltningen består av Individ-och familjeomsorg, Funktionsnedsättning/Handikappomsorg LSS, Äldreomsorg, Hälso-sjukvård & Rehabilitering och våra representanter kan berätta mer om det.

Bildningsnämndens motto Närhet, kvalite, omtanke och småskalighet. Orden är ledstjärnor för Torsås kommun, inte minst för den planering som rör våra yngre invånare.

Ann-Sofie Gränefält, turismansvarig  hälsar besökare, hjärtligt välkomna till Småland och Torsås kommun! Här bemöts du av lugn och ro med tid för eftertanke och återhämtning.2012-10-26

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se