Kommunens förskolor fortsätter fokusera på miljö och klimat

Förskolan Kråkan

Arbetet med klimatfrågor blir allt mer betydelsefullt och det är viktigt att så många som möjligt tar sitt ansvar. Torsås kommuns förskolor ligger i framkant vad gäller miljötänk inom sin verksamhet, och glädjande nog har de nu beviljats ett bidrag från Leader för att utveckla arbetet med miljö och klimat ännu mer.


Bakom bidragsansökan ligger naturförskolan Kråkan/Kometen i Bergkvara. Efter att ha arbetat med Grön Flagg i sex år vill de ta sitt arbete till ytterligare en nivå, genom samverkan med olika intressenter, bland andra lokala naturföreningar. Samtidigt vill de att alla kommunens förskolor ska få delta i detta utvecklingsarbete. På så sätt kan förskolorna bidra till att stärka arbetet med miljöfrågor i Torsås kommun.

Förskolan KråkanFyra teman
Det har inletts med en förstudie som sedan har resulterat i en modell för hur arbetet ska gå till. Modellen består av fyra olika teman som kommer att finnas med som en röd tråd i den dagliga verksamheten. Det är ”Vatten i bäckar, åar och hav”, ”Dricksvatten och avlopp”, ”Insekter och småkryp” samt ”Växter i vår natur”. Bland annat kommer eleverna att skapa och använda fyra olika naturlabblådor utifrån dessa teman. I varje labblåda finns faktaböcker, experiment, rim och ramsor, spel och en hel del annat.

Det är i det läget vi befinner oss just nu. – Under veckan har vi träffat de andra förskolorna och diskuterat fördelningen av teman, berättar Eva-Lott Peterson som är en av de drivande bakom projektet. – Förskolorna i de fyra kommundelarna fick varsitt tema att arbeta med under ett års tid. Därefter byter vi med varandra och efter fyra år har varje förskola arbetat med varje tema en gång.

Genom denna arbetsmetod tillförs bästa möjliga kvalitet till verksamheten och stärker på bästa sätt våra barns kunskaper inom området.

Mervärden med naturförskolor
Det finns flera mervärden i att tillbringa mycket tid ute i naturen. Det ger eleverna bra motion och kan leda till positiva hälsoeffekter som minskad stress och ökad motivation till fysisk aktivitet.

Foto: Förskolan Kråkan

2013-11-12

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se