Kommunen tar över delar av Valfridsbo

Lusthus vid Valfridsbo

Enligt ett tidigare upprättat exploateringsavtal kommer Torsås kommun inom kort att ta över ägandet av delar av Valfridsbo.

Avtalet gäller den norra delen om sjön där det finns bebyggelse samt ett område inom Valfridsbo. Därmed kommer kommunen inom kort att överta skötseln av en del mark och vägar på Valfridsbo bostadsområde i Torsås.

I avtalet finns det angivet att kommunen ska ta över den allmänna platsmark som finns inom bostadsområdet. Samma sak gäller vägarna i den bebyggda delen av Valfridsbo som kommunen också ska äga. Allt är noga reglerat i detaljplanen för området.

De vägar och allmän platsmark som ligger inom det obebyggda området av Valfridsbo omfattas däremot inte av något övertagande utan det blir en senare fråga i takt med att fler bostäder uppförs.

Se bildspel från Valfridsbo.

2011-01-07

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se