Kommunbladet nr 2, 2017 – ett nyhetsblad från Torsås kommun

Omslag kommunbladet nr 2-17

Årets andra kommunblad delas idag ut till alla hushåll i Torsås kommun. Som vanligt innehåller bladet all möjlig information från våra olika avdelningar, Läs bland annat om förskolans läslyft, en lyckad behandlingssatsning inom soc och hur man kopplar sina stuprör.

Ni som inte bor i kommunen men som ändå är intresserade av bladet kan med fördel läsa det direkt från vår hemsida, se www.torsas.se/kommunbladet.aspx.

Vi hoppas att ni alla får en trevlig läsning.

2017-12-21

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se