Kommunbladet nr 1, 2018 – ett nyhetsblad från Torsås kommun

Kommunbladet nr 1-18

Årets första nummer av kommunbladet kommer ut i brevlådorna i dag. Här kan ni bland annat läsa om vad som är på gång i vår inom Kultur & Fritid, programmet för musikkvällarna i Bergkvara, frågor och svar om fiberutbyggnaden samt om de nya cyklarna som köpts in till våra barndagvårdare.

Ni som inte bor i kommunen men som ändå är intresserade av bladet kan med fördel läsa det direkt från vår hemsida, se www.torsas.se/kommunbladet.aspx.

Vi hoppas att ni alla får en trevlig läsning.

2018-05-07

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se