Kommunbladet nr 1, 2013– ett nyhetsblad från Torsås kommun

Kommunbladet nr 1 -13 omslag

Årets första nummer av Kommunbladet delades ut i brevlådorna tidigare i veckan lagom till Våryran. Nu kan ni också ta del av bladet direkt här på hemsidan. Ladda ner det i PDF-format genom att klicka på länken här under.

Bladet är på fyra sidor och innehåller information från våra kommunala förvaltningar. I detta nummer kan ni bland annat läsa om skolornas IT-användning, VA-planering och sommar med Kultur och fritid. Trevlig läsning!

>> Kommunbladet – ett nyhetsblad från Torsås kommun. Nummer 1, 2013 (PDF)2013-05-10

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se