Kolla din brunn!

kolla din brunn!

Gratis eller kraftigt reducerade priser på vattenprovtagning genom kommunen.

Projektet ”kolla din brunn” pågår under oktober till december månad för att uppmärksamma vikten av att provta vårt viktigaste livsmedel, dricksvattnet. Läs hur du går till väga här.

2012-10-01

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se