Klimat, vad är det?

Vatten

Kom och lyssna på Elvira Laneborg onsdag den 7 mars klocka 18:30 på biblioteket.
Nu fortsätter vi med vår föreläsningsserie och då i klimatets tecken. Alla som kommer till föreläsningen är med i utlottning av en bok om klimat!

Nu fortsätter vi med vår föreläsningsserie och då i klimatets tecken. Här får du veta allt om klimatet och det kommande HOTET som kanske inte alls är ett hot utan det kan till och med bli bättre här hos oss i Torsås. Vi svenskar är ett vädertalande folk, har vi inget att prata om, så är alltid vädret ett bra samtalsämne som berör oss alla.

Vädret är något som vi ser varje dag vi tittar ut genom fönster medan klimatet är väder under en lång period. Sker en förändring i klimatet upplever inte du och jag det på samma sätt som om det skulle regna 3 veckor på vår semester. Men om jag hittar svamp i december och att det kommer en storm varje höst reagera vi att så har det inte alltid varit.2012-02-29

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se