Klart hur stor nya sporthallen blir

Sporthallen i Torsås

Tillbyggnaden som ska stå klar under nästa år beräknas kosta cirka 15,5 miljoner kronor och man har nu tagit beslut om hur stor den blir.

På årets sista fullmäktige den 20 december beslutade ledamöterna att bygga till Torsås sporthall under nästa år enligt ett av de förslag som Torsås Fastighets AB arbetat fram under hösten. Tillbyggnaden beräknas kosta cirka 15,5 miljoner kronor och bolaget fick i uppdrag att gå vidare med sin projektering och därmed ta in anbud på bygget.

Kommunfullmäktige hade tre olika alternativ att välja mellan gällande storlek, investering och hyreskostnad. Fullmäktiges ledamöter enades om mellanförslaget som innebär en tillbyggnad enligt följande förutsättningar:

Längd 43,6 x bredd 30,3 = 1 320 kvm
Investering: 15,5 mkr
Årlig hyra 1 600 000:-

Tillbygget beräknas stå klar under 2011.

Läs om fler byggnadsprojekt på gång i kommunen.

2010-12-21

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se